CÔNG TY CỔ PHẦN TINH DẦU THIÊN NHIÊN HÀ NỘI

  • Trụ sở: 514/53/9 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
  • Nhà máy:  Bãi Dài, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam.
  • Email : info@vipsen.vn
  • ĐT Nội địa: 086 88 55 086
  • ĐT Quốc tế:  +84 866 053 350