Unlocking the flavors of life helps people get closer to nature.

Địa chỉ văn phòng: D7-TT9 KĐT Xuân Phương Tasco, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: (84) 086 88 55 086

Email:info@vipsen.vn

Giờ làm việc:Giờ hành chính Thứ 2 - Sáng thứ 7

Hoạt chất tự nhiên Cinnamaldehyde (Aldehyde Cinnamic)

Nguồn thực vật: Việt Nam
Sản lượng: 500 tấn/năm

Hoạt chất tự nhiên Anethole

Nguồn thực vật: Việt Nam
Sản lượng: 500 tấn/năm