Khai mở hương vị cuộc sống giúp con người đến gần với thiên nhiên

Địa chỉ: 514/53/9 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: (84) 086 88 55 086

Email:info@vipsen.vn

Giờ làm việc:Giờ hành chính Thứ 2 - Sáng thứ 7

Quy Trình Sản Xuất – Chế Biến – Xuất Khẩu

Chọn giống và trồng cây mẹ
Vùng nguyên liệu Quế của Việt Nam phong phú và rộng lớn; phân bố ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang), và một số tỉnh miền Trung (Thanh Hóa, Quảng Nam).
Thu hái hạt giống từ cây mẹ
Vùng nguyên liệu Quế của Việt Nam phong phú và rộng lớn; phân bố ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang), và một số tỉnh miền Trung (Thanh Hóa, Quảng Nam).
Dấu cây giống
Vùng nguyên liệu Quế của Việt Nam phong phú và rộng lớn; phân bố ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang), và một số tỉnh miền Trung (Thanh Hóa, Quảng Nam).
Chăm sóc và thu hoạch
Vùng nguyên liệu Quế của Việt Nam phong phú và rộng lớn; phân bố ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang), và một số tỉnh miền Trung (Thanh Hóa, Quảng Nam).