Unlocking the flavors of life helps people get closer to nature.

Địa chỉ văn phòng: D7-TT9 KĐT Xuân Phương Tasco, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: (84) 086 88 55 086

Email:info@vipsen.vn

Giờ làm việc:Giờ hành chính Thứ 2 - Sáng thứ 7

Đội ngũ VIPSEN

vipsen

VIPSEN là căn nhà thứ hai, nơi chúng tôi sống với niềm đam mê, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi không ngừng nâng cao chuyên môn, luôn sáng tạo và nhiệt thành vì sự thành công của khách hàng và đối tác. Phương châm của chúng tôi: “Cùng nhau phát triển và thịnh vượng”.