Unlocking the flavors of life helps people get closer to nature.

Địa chỉ: 514/53/9 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: (84) 086 88 55 086

Email:info@vipsen.vn

Giờ làm việc:Giờ hành chính Thứ 2 - Sáng thứ 7

Việt Nam sở hữu khí hậu nóng ẩm nhiệt đới, với 3/4 diện tích là rừng và đồng bằng nên có nguồn tài nguyên thực vật vô cùng phong phú. Trong đó có nhiều loại cây cho tinh dầu chất lượng cao, được thế giới rất ưa chuộng như: Tinh dầu quế, Tinh dầu hồi, Tinh dầu sả chanh, Tinh dầu sả java, Tinh dầu màng tang, Tinh dầu tràm gió, Tinh dầu Khuynh diệp, Tinh dầu gừng, Tinh dầu thông, Tinh dầu pơmu, Tinh dầu long não, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu húng quế….

VIPSEN liên kết với nhiều hộ nông dân, hợp tác xã địa phương trên cả nước để xây dựng vùng nguyên liệu phong phú, chất lượng cao, hướng dẫn bà con lựa chọn giống và kỹ thuật trồng trọt để thu được tinh dầu chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn dược điển và xuất khẩu.

Tinh dầu và Dầu Tinh dầu Khuynh diệp

Nguồn thực vật: Việt Nam
Sản lượng: 250 tấn/năm

Tinh dầu và Dầu Tinh dầu Bạch đàn chanh

Nguồn thực vật: Việt Nam
Sản lượng: 250 tấn/năm

Tinh dầu và Dầu Tinh dầu Tràm gió

Nguồn thực vật: Việt Nam
Sản lượng: 200 tấn/năm

Tinh dầu và Dầu Tinh dầu Sả chanh

Nguồn thực vật: Việt Nam
Sản lượng: 500 tấn/năm

Tinh dầu và Dầu Tinh dầu Vỏ bưởi

Nguồn thực vật: Việt Nam
Sản lượng: 300 tấn/năm

Tinh dầu và Dầu Tinh dầu Hồi

Nguồn thực vật: Việt Nam
Sản lượng: 500 tấn/năm

Tinh dầu và Dầu Tinh dầu Sả JAVA

Nguồn thực vật: Việt Nam
Sản lượng: 500 tấn/năm

Tinh dầu và Dầu Tinh dầu Húng quế

Nguồn thực vật: Việt Nam
Sản lượng: 20 tấn/năm

Tinh dầu và Dầu Tinh dầu Bạc hà

Nguồn thực vật: Việt Nam
Sản lượng: 250 tấn/năm

Tinh dầu và Dầu Tinh dầu Quế

Nguồn thực vật: Việt Nam
Sản lượng: 500 tấn/năm

Tinh dầu và Dầu Tinh dầu Màng tang

Nguồn thực vật: Việt Nam
Sản lượng: 100 tấn/năm

Tinh dầu và Dầu Tinh dầu Long não

Nguồn thực vật: Việt Nam
Sản lượng: 500 tấn/năm

  • 1
  • 2